Om Askimet formulieren te laten scannen de volgende codes toevoegen:


[text* your-name akismet:author]
[email* your-email akismet:author_email]

Om wat meer gegevens van de zender mee te laten sturen het volgende toevoegen:

[_date] [_time] [_remote_ip]